Toiet for Me Logo

Eropuit dankzij toegankelijk en schoon toilet onderweg

Een van de dingen die mindervaliden en ouderen tegenhoudt om op pad te gaan is toiletbezoek.  Onderweg zijn te weinig toegankelijke toiletten en of ze schoon zijn is ook nog de vraag. Het Europese project Toilet For Me wil dit veranderen en ontwikkelt daarom een modern (rolstoel)toegankelijk toilet. Voor in de openbare ruimte. Eenvoudig te gebruiken door ouderen en mensen met een beperking. Toegankelijk en  schoon. Zodat toiletbezoek geen reden is om thuis te blijven.  

Meer toegankelijke en schone toiletten

Het doel van Toilet For Me is een modern mindervalide toilet voor de semi-publieke ruimte ontwikkelen voor iedereen met een (mobiliteits)beperking dat toegankelijk, gebruiksvriendelijk en schoon is. En zo bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. 

Het project heeft twee hoofddoelen:

1) Een toegankelijk, gebruiksvriendelijk en schoon toilet ontwikkelen. Met hypermoderne functies zoals een douche-WC, een sta-op-functie, automatisch verstelbare hoogte, zelfreiniging, en luchtreiniging.

2) Bewustzijn vergroten over het tekort aan toegankelijke toiletten zijn voor mindervaliden en ouderen in de semi-publieke ruimte (zoals hotels, restaurants, musea etc).

Aanpak

Toilet For Me onderzoekt wat de vereisten op het vlak van gebruik en techniek zijn om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. Door middel van interviews, testen op locatie en workshops. Ook wordt er gesproken met potentiële aanbieders op (semi)publieke plekken, zoals bibliotheken, hotels, cafés en winkelcentra die de beoogde toiletten kunnen plaatsen.

Waarom

De aanwezigheid van een toegankelijk toilet onderweg is ontzettend belangrijk. Mensen moeten gemiddeld 4 tot 8 keer per dag naar de wc, dus ook als ze op pad zijn. De helft van hen heeft de toilet zelfs binnen 1 tot 5 minuten nodig. 65 plussers (3,2 miljoen in ons land) hebben vaker een toilet nodig. Onderweg zijn niet zoveel toiletten beschikbaar  en daarnaast zijn ze – in bijvoorbeeld restaurants of musea – vaak enkel toegankelijk voor klanten. Bijna 40% van de mensen zoekt wel eens tevergeefs naar een toilet of wordt de toegang tot een toilet geweigerd. Voor mindervaliden of ouderen is dit – door hun mobiliteitsbeperking – een nog groter probleem. Het is voor deze groep soms echt een reden om thuis te blijven. Het project komt voort uit het VN Verdrag Handicap dat streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

Wie

Het project richt zich op mensen met een beperking van alle leeftijden en ouderen die als ze op pad gaan afhankelijk zijn van een toilet onderweg, maar lastig gebruik kunnen maken van een regulier toilet vanwege beperkingen. Mogelijke beperkingen zijn obesitas, maag- en darmproblemen, stijfheid of degeneratieve ziekten zoals als Parkinson of reuma.

Waar

Toilet For Me richt zich op toegankelijke toiletten in de semi-publieke ruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld winkelcentra, hotels, café’s, restaurants, bibliotheken, benzinepompen en musea.

Partners

Een consortium van Europese partners met verschillende expertises bundelt krachten om dit toegankelijk toilet te ontwikkelen: Technische Universiteit Wenen (TU Wien), Sanmedi (Nederland), Stichting Gouden Dagen (Nederland), Sanitronics (Nederland), Heilig Hart (Belgie), Carecentre software (Oostenrijk), Beia Consult Int. (Roemenië), Onsite Foundation (Polen), Cogvis (Oostenrijk) en Santis (Hongarije). 


Nederlandse partners

Sanmedi: streeft – als expert in aangepast sanitair – naar zelfredzaamheid en waardigheid voor iedereen als het gaat om persoonlijke hygiëne www.sanmedi.nl

Stichting Gouden Dagen: zet zich in voor de strijd tegen eenzaamheid van ouderen in zorginstellingen en zelfstandig thuiswonend. www.goudendagen.nl

Sanitronics: producent van een revolutionair, zelfreinigend toilet systeem voor de openbare ruimte www.sanitronics.eu


Belgische partner

Heilig Hart: Woon- en zorggroep Heilig Hart streeft naar een passend aanbod voor ouderen en mensen met een hogere ondersteuningsnood. En investeert in innovatie en sensibilisatie van wat reeds op de markt is. Dit alles met als uitgangspunt zelfstandigheid bevorderen. www.h-hart.be


AAL

AAL is de Europese opdrachtgever van het project. AAL staat voor Active Assisted Living: door het gebruik van intelligente producten en het aanbieden van diensten op afstand, waaronder zorgdiensten om ouderen langer thuis te laten wonen door hun autonomie te vergroten en hen te helpen bij het uitvoeren dagelijkse activiteiten. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. 


ZonMw

Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw (in Nederland). 


Agentschap innovatie en ondernemen

Het project wordt mede mogelijk gemaakt en ondersteund door het  Agentschap innovatie en ondernemen (in België).


VN Gehandicaptenverdrag

Het VN Verdrag Handicap streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dit verdrag geldt sinds 2016 in Nederland. België nam dit verdrag aan op 2 juli 2009. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Toilet For Me wil met een toegankelijk toilet bijdragen aan een inclusieve maatschappij en eenzaamheid aanpakken.

Download de projectfolder

Group of people – young, adults, elderly, disabled


Contact
Website: www.toiletforme.nl https://goudendagen.nl


Nederland

Marjolein in ’t Veld – Schouten (Sanmedi) via ms@sanmedi.nl
Merel Verburgt (Stichting Gouden Dagen) via m.verburgt@goudendagen.nl


België

Dave Dewachtere, Corporate Directeur Organisatie en Beleid, dave.dewachtere@h-hart.be  


Bronvermelding:

www.waarkaniknaardewc.nl

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/bevolking/cijfers-context/vergrijzing

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap